1. januari innovatie

In de dertiende editie van Brabant Breed staat het opleiden in het middelpunt. Dat vormt immers een van de steunpilaren voor vernieuwing in uw organisatie. Willen we een verfrissende wind doorvoeren met als doel efficiënter te werk te gaan, dienen we de nodige kennis uit het onderwijs te vergaren. Kennis die we u deze editie proberen aan te reiken.