1. januari innovatie

Brabant Breed is een kennismagazine, opgezet voor en door ondernemers. Brabant Breed is toegespitst op de actualiteit van de Brabantse arbeidsmarkt. Met iedere keer andere experts aan het woord die vertellen over zijn of haar vakgebied, met als doel de lezer te informeren en inspireren. Tevens bevat elke editie een aantal inspirerende verhalen van bijzondere columnisten. Dit maakt Brabant Breed tot een waardevolle aanvulling voor Brabantse ondernemers, het onderwijs en de overheid.


Doelgroep Brabant Breed

De Brabant Breed lezers zijn ondernemend actief in Noord-Brabant binnen het onderwijs, de overheid of het MKB. Men heeft een passie voor waar men zich mee bezighoudt. En is een beslisser van nu en/of van de toekomst. Brabant Breed kan deze doelgroep informeren, inspireren en kennisdelen, waardoor hij/zij het beste uit de onderneming, onderwijs of overheid kan halen om vervolgens uiteindelijk het Brabantse ondernemersklimaat te stimuleren.


USP’s van Brabant Breed

- Uniek concept in magazineland; het kennismagazine voor en door ondernemers, dat is toegespitst op de actualiteit van de Brabantse arbeidsmarkt
- Weinig overlap met andere (regionale) zakenbladen
- Bereik van +15.000 contacten, bestaande uit onderwijs, overheid, decisionmakers, beleidsmakers en ambitieuze netwerkers
- Crossmediale koppeling door middel van LinkedIn, video en QR-code


Technische informatie

Formaat: A4
Frequentie: 4 keer per jaar, ieder kwartaal
Gemiddelde omvang: 48 pagina’s, waarvan 10 pagina’s advertentie en 38 pagina’s redactioneel
Kleurgebruik: 48 pagina’s full colour
Oplage: +5.000 exemplaren gedrukt, +10.000 exemplaren digitaal
Prijs: Gratis voor de doelgroep