1. januari innovatie

200 miljoen euro voor modernisering Brabantse economie

Brabantse bedrijven met een perspectiefrijk plan kunnen voortaan een beroep doen op twee investeringsfondsen waarmee de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) de economische structuur van de provincie wil versterken.

 

Gedeputeerde Bert Pauli (Economische Zaken) draagt vandaag (donderdag) het beheer van het InnovatieFonds Brabant, het Energiefonds Brabant en een paar kleinere fondsen, met een gezamenlijke omvang van 200 miljoen euro, over aan de BOM. Dat gebeurt exact op de dag dat de ontwikkelingsmaatschappij haar dertigjarig jubileum viert. 

 

Van de investeringsinstrumenten die de BOM ter beschikking worden gesteld is het InnovatieFonds Brabant het veelzijdigste. Met de 125 miljoen euro uit het fonds richt de BOM zich nadrukkelijk op Brabant-gerelateerde innovaties die nationaal of internationaal het verschil kunnen gaan maken. Verder is een voorwaarde dat kandidaat-bedrijven actief zijn binnen een van de zes Brabantse topsectoren (High Tech, Logistiek, Maintenance, Life Sciences en Life Tech, (Agro)Food, Biobased Economy).

 

Innoveren vanuit belang samenleving

Een belangrijk nieuw criterium is de bijdrage die potentiële innovaties leveren aan de maatschappelijke opgaven waar Brabant als samenleving voor staat. Het gaat daarbij om zaken zoals de ontwikkeling van slimme mobiliteit en een duurzame agrofoodketen, maar ook om gezond ouder worden (zorgeconomie) en de overgang naar duurzame energie.

 

'Juist met deze toevoeging verwachten we niet alleen de economische structuur van Brabant te versterken maar ook naar een hoger niveau te tillen', legt Jan Pelle (directeur BOM) uit. 'Ik spreek in dat kader vaak over een noodzakelijk nieuw ecosysteem van innovatie dat Brabant concurrerend moet maken in de wereld en tevens voor nieuwe werkgelegenheid kan zorgen. Onze rol is met behulp van kennis, kapitaal en netwerk partnerships te sluiten die het bedrijven mogelijk maken om tot succes te komen.'

 

Energiefonds Brabant

Behalve het InnovatieFonds Brabant heeft de BOM ook het Energiefonds Brabant (60 miljoen euro) onder haar hoede gekregen. Hiermee worden kansrijke projecten begeleid die zich richten op de opwekking van duurzame energie of een besparing van het energieverbruik.

 

Terugverdienen en herinvesteren

Geïnteresseerde ondernemers kunnen via een centraal Investeringsplein hun aanvraag indienen. “De onderneming waarin we investeren moet een verschil maken in de duurzame ontwikkeling van Brabant, in financiële en maatschappelijke zin’, zegt Miriam Dragstra, die binnen de BOM de investeringsfondsen gaat beheren.

 

'Dit kwalitatieve criterium weegt zwaar vanwege de opdracht om de investeringsgelden zodanig te laten renderen dat met het terugverdiende geld weer andere innovatieve projecten kunnen worden ondersteund. Op die manier weet de Brabantse gemeenschap dat publiek geld goed wordt besteed en creëren wij omstandigheden waarbij we gedurende een lange periode veelbelovende bedrijven met geld en kennis kunnen begeleiden.'

 

Bron: www.regioinbedrijf.nl