1. januari innovatie

Aantal ondernemers in Nederland in vier jaar tijd verdubbeld

In 2012 is het aantal ondernemers in Nederland flink gestegen; het aantal heeft zich in vier jaar tijd verdubbeld. Alleen Singapore en de VS hebben binnen de groep van hoogontwikkelde landen hogere ondernemerschapcijfers.

 

Deze toename is ook waar te nemen in ondernemerschapintenties, ook bij jongeren. Meer dan een tiende van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar heeft intenties om binnen drie jaar een bedrijf op te zetten. Dit en meer blijkt uit het Nederlandse rapport van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) dat door Panteia/EIM is gepubliceerd.

 

Noodzaak?

Interessant genoeg is het aantal Nederlanders dat uit noodzaak een bedrijf heeft opgezet of nog wil opzetten – bijvoorbeeld door het kwijtraken van een baan – nauwelijks toegenomen, onder jongeren (jonger dan 35 jaar) zelfs het laagste van alle hoogontwikkelde landen. Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlandse mannen een tweemaal zo hoge kans hebben om ondernemer te worden dan Nederlandse vrouwen.

 

Vooral binnen de groep van 35- tot 44-jarigen blijkt de kans op ondernemerschap flink toegenomen te zijn. GEM biedt voor het eerst ook inzicht in het aantal ondernemers onder immigranten. In Nederland blijkt het percentage ondernemers onder niet-immigranten hoger te liggen dan onder immigranten, een patroon dat afwijkt van wat in andere hoogontwikkelde landen vooral wordt waargenomen.

Opstartklimaat

Hoewel het aantal ondernemers toeneemt zijn Nederlanders daarentegen pessimistischer geworden over het opstartklimaat. Het percentage Nederlanders dat goede opstartmogelijkheden ziet is bijna met een derde gedaald tot 34%. Experts die het Nederlandse opstartklimaat beschouwen zijn daarentegen erg positief. Voor het onderzoek zijn 36 experts gevraagd een oordeel te vellen over een variëteit aan factoren die het ondernemerschapklimaat positief of negatief beïnvloeden.

 

Te denken valt aan de financiële omgeving, overheidsprogramma’s of  regelingen, de rol van het onderwijs, of de infrastructuur. Alhoewel Nederland op vrijwel alle gebieden hoger scoort dan soortgelijke landen, wordt vooral een lage score toegekend aan de financiering van MKB bedrijven. Op het gebied van toegangsbarrières van markten en de rol van ondernemerschap in het onderwijs zijn de experts erg positief.

 

Werktevredenheid

De Nederlandse GEM-data verschaffen in 2012 ook inzicht in werktevredenheid en werkomstandigheden, en met name in de verschillen tussen zelfstandigen en werknemers. Zelfstandigen rapporteren een hogere werktevredenheid dan werknemers. Ook zijn zelfstandigen meer tevreden over bepaalde werkomstandigheden, zoals de vrijheid in het uitvoeren van het werk, hoe betekenisvol het werk is, en de lage blootstelling aan stress. Werknemers met een lage werktevredenheid hebben hogere intenties om een eigen bedrijf op te starten dan werknemers met een hoge werktevredenheid.

 

Bron: www.regioinbedrijf.nl