1. januari innovatie

Basyso

De zakelijke markt verandert snel en vraagt om nieuwe marketing methodes. Basyso’s geloof in pull marketing heeft geresulteerd in een nieuwe methode om bedrijven op inkoop- en verkoopgebied efficiënt met elkaar te verbinden.

 

Online verbindt Basyso via een platform waar enerzijds leveranciers kosteloos hun onderscheidend vermogen kunnen presenteren via een uitgebreide bedrijfsprofilering. Ter verduidelijking van het onderscheidend vermogen kan de leverancier zakelijke diensten aan het bedrijfsprofiel toevoegen. Anderzijds vergelijkt de bezoeker onafhankelijke bedrijfsinformatie van meer dan 700.000 bedrijven. Daarnaast kan hij direct een dienst bij de leverancier afnemen om zo kennis te maken met de aangeboden kwaliteit en dienstverlening. Tevens biedt het platform een budgetofferte instrument waarbij het offerte aanvragen en vergelijkbaar presenteren voor de aanvrager uit handen wordt genomen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

 

Offline verbindt Basyso onder andere via een nieuw regionaal evenement “Connect-to-Interact”, waarbij een gerichte doelgroep van 50 bedrijven kosteloos deelneemt en zich in groepjes van 5 aan elkaar voorstelt middels een korte bedrijfspitch. Alle gasten zijn gericht potentiële klanten van elkaar zodat ook hier een win-win situatie ontstaat.


Basyso is gericht op het maken van kwalitatieve keuzes. Door transparantie en een onafhankelijk zoekmechanisme worden bedrijven aangemoedigd met een andere bril naar hun bedrijfsorganisatie te kijken en hun onderscheidend vermogen zo goed mogelijk te definiëren zodat hun marktpositie versterkt.