1. januari innovatie

Buitenlandse werknemers maken MKB-bedrijf innovatiever

De innovativiteit onder MKB-bedrijven met buitenlandse werknemers is hoger dan onder MKB-bedrijven die geen buitenlandse werknemers in dienst hebben.

 

Daarbij speelt een belangrijke rol dat MKB-bedrijven met buitenlandse werknemers doorgaans groter zijn en actief in de industrie. Grotere MKB-bedrijven ervaren meer invloed van buitenlandse werknemers op vernieuwingen en nemen vaker bewust buitenlandse werknemers aan om vernieuwingen te stimuleren. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia.

 

Positief effect op vernieuwingen

De innovativiteit onder bedrijven met buitenlandse werknemers is hoger dan onder bedrijven die geen buitenlandse werknemers in dienst hebben. Zij hebben in de eerste plaats vaker in de afgelopen drie jaar verbeteringen of vernieuwingen in de productie- of leveringsmethoden doorgevoerd. Het komt minder vaak voor dat bedrijven nieuwe producten of diensten op de markt hebben gebracht, maar bedrijven met buitenlandse werknemers deden dat wel vaker dan bedrijven die geen buitenlandse werknemers in dienst hebben.

 

De innovativiteit van bedrijven met buitenlandse werknemers is ook van wijder strekkende betekenis, want zij hebben vaker dan bedrijven die geen buitenlandse werknemers in dienst hebben producten op de markt gebracht die nieuw zijn voor de bedrijfstak.

 

13% MKB-bedrijven heeft buitenlandse werknemers

Uit het onderzoek blijkt dat een op de acht MKB-bedrijven met personeel werknemers in dienst heeft die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Bij de helft van die bedrijven (51%) zijn deze werknemers afkomstig uit één (buiten)land, bij 18% uit twee verschillende landen, bij 12% uit drie landen, en bij 9% uit vier of vijf landen. Bij de overige 10% van de bedrijven is het personeelsbestand nog ‘multinationaler’.

 

Het in dienst hebben van buitenlandse werknemers draagt in de perceptie van deze bedrijven duidelijk bij aan de kans dat zij producten of diensten op eigen kracht ontwikkelen of zelf aan R&D doen. Volgens de onderzoekers is de omvang van het bedrijf en de sector waarin het bedrijf actief meer bepalend voor de innovativiteit van het bedrijf. Want hoewel het in dienst nemen van buitenlandse werknemers een positieve impact heeft op het bedrijf, is het gevonden effect niet statistisch significant.

 

Bron: www.regioinbedrijf.nl