1. januari innovatie

Financiering mkb blijft probleem

Banken wijzen nog altijd ruim de helft van de kredietaanvragen van het mkb af. Dit blijkt uit de Financieringsmonitor die de minister van EZ gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 52 procent van de kredietaanvragen door kleine bedrijven wordt afgewezen, tegen 28 procent bij het middenbedrijf en 6 procent bij grote bedrijven. Kleine ondernemingen stoten te vaak hun neus. Daarom is en blijft de inzet van de garantieregeling BMKB van groot belang, zo pleit MKB-Nederland.

 

De borgstelling MKB-kredieten maakt het voor banken mogelijk om 40 procent van het risico op een lening bij de overheid te stallen. Voor leningen tot 266.000 euro is dat zelfs 67 procent, dankzij de verruiming van de regeling sinds 1 november jl. MKB-Nederland roept banken dringend op om deze borgstellingsregeling actief in te zetten.

 

Een positieve ontwikkeling is dat zestig procent van alle bedrijven, waarbij de gevraagde financiering de afgelopen periode is afgewezen, geprobeerd heeft om op een andere manier alsnog aan de gevraagde financiering te komen. Dit laat zien dat ondernemers zich oriënteren op mogelijke financieringsbronnen. De helft van deze bedrijven heeft hierdoor alsnog financiering gekregen. MKB-Nederland is groot voorstander van een breed financieringsaanbod voor bedrijven. De opkomst van Kredietunies, crowdfunding en de nieuwe uitgebreide lening tot €150.000 bij Qredits is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het mkb. Ook is MKB-Nederland blij met de uitgebreide mogelijkheden van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. De ROM’s zijn belangrijke spelers als het gaat om verstrekking van risicokapitaal aan innovatieve startende en snelgroeiende bedrijven.

 

Bron: www.mkb.nl