1. januari innovatie

Jobbird: ‘Werkgevers discrimineren bij sollicitaties’

Werkgevers discrimineren sollicitanten, blijkt uit onderzoek van vacaturesite Jobbird.com. Maar liefst 89% van de werkzoekenden geeft aan zich wel eens gediscrimineerd te voelen tijdens het solliciteren.

 

De grote meerderheid van de sollicitanten meldt zich gediscrimineerd te voelen over hun leeftijd. Werkgevers kiezen liever voor een jonge bloem dan voor een oudere werknemer. Wanneer je de 40 gepasseerd bent word je tegenwoordig al als oud aanschouwd door werkgevers en zijn je kansen op de arbeidsmarkt beperkt. Uit recent onderzoek van PiCompany bleek tevens dat jongere werknemers aanzienlijk beter worden beoordeeld dan hun oudere collega’s. De kans op een positief eindejaar-gesprek en kerstbonus ligt dan ook veel hoger onder jongere werknemers. 
 
Naast leeftijd geven sollicitanten aan gediscrimineerd te worden om hun afkomst of geslacht. Recentelijk werd nog haarfijn duidelijk dat er gediscrimineerd wordt door werkgevers op basis van afkomst toen de kwestie van Jeffrey Koorndijk in het nieuws verscheen. Jeffrey ontving per abuis een email waarin stond dat hij niet geschikt zou zijn voor een functie omdat hij ‘een neger is’. Ook geven sollicitanten aan gediscrimineerd te worden om woon-werk afstand en hierdoor niet in aanmerking komen voor een functie.
 

Uit het onderzoek bleek ook dat sollicitanten achtergesteld worden omdat ze te hooggeschoold zouden zijn voor een functie en om die reden niet aangenomen worden.  

 

Bron: www.fonkonline.nl