1. januari innovatie

'Recept van hogere loonkosten verergert de kwaal'

Dat de lonen al jaren worden gematigd en ondernemingen daar maar mooi mee wegkomen, klopt niet. Dat schrijven de voorzitters van MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland vandaag in een brief in de Volkskrant. Volgens hen herkent geen onderneming zich in het beeld dat de loonkosten de afgelopen jaren zo gematigd zijn. Integendeel, hun loonkosten zijn sneller gestegen dan wat zij verdienden.

 

Veel ondernemers zien hun omzet dalen omdat consumenten minder te besteden hebben. Volgens Michaël van Straalen (MKB-Nederland), Bernard Wientjes (VNO-NCW) en Albert Jan Maat (LTO Nederland) hebben DNB-president Knot en andere economen gelijk dat deze economische situatie niet vraagt om generieke loonmatiging. Het verhogen van de loonkosten bij oplopende werkloosheid, heeft echter meer bijwerkingen dan genezingskracht, stellen zij.

 

In de Volkskrant leggen zij uit dat vooral de loonkosten voor bedrijven relevant zijn. 'Die bestaan uit het brutoloon dat ze betalen aan werknemers, maar ook uit werkgeverspremies voor pensioenen, WW, arbeidsongeschiktheid en Zorgverzekeringswet.' 'De stijging van deze loonkosten moet afgezet worden tegen wat bedrijven extra hebben kunnen verdienen door productiviteitsstijging en prijsverhogingen. Als deze in balans zijn, kun je spreken van verantwoorde loonkosten', aldus de briefschrijvers. 
'Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is er op deze manier bezien per saldo geen sprake van matiging noch van onverantwoorde stijging van de loonkosten. De laatste jaren zien we wel dat bedrijven hun loonkostenstijgingen niet meer kunnen terugverdienen.' Eén ding is volgens de werkgeversvoorzitters helder: van loonkostenmatiging is geen sprake.

 

Van Straalen, Wientjes en Maat pleiten voor drie belangrijke zaken. Ten eerste geen lastenverzwaringen meer, maar echte lastenverlichting. Geen verschuivingen binnen belastingen en premies en geen nieuwe belastingen zoals de leidingwaterbelasting. 
Ten tweede: rust op de woningmarkt. Het prille herstel zal de consumptie goed doen en moet niet worden doorbroken. Waar hypotheekschulden in de weg zitten, moeten er slimme oplossingen worden gevonden, met bijvoorbeeld een verantwoorde inzet van pensioenvermogen. 
Ten derde: herstel van vertrouwen, want er is geen reden voor pessimisme. 'Nederland heeft een sterke economie en een sterk bedrijfsleven en er liggen ontzettend veel economische kansen voor het grijpen.'

 

Bron: www.mkb.nl