1. januari innovatie

Webwinkel GoCartridge gerund door langdurig werklozen

Een webshop gerund door mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en 50-plussers uit het UWV-bestand. Dat is de nieuwe online winkel ‘GoCartridge’. Bert Pauli, gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur en voorzitter van Pact Brabant, opent deze onderneming op woensdag 30 oktober.

 

Bij GoCartridge gaat het erom de participatiewetgeving snel en zorgvuldig in te vullen. Mensen die normaal vaak buiten de boot vallen als het gaat om het vinden van werk, krijgen in deze leer/werkorganisatie een kans voor omscholing en werkervaring. En natuurlijk biedt GoCartridge deze mensen een baan aan.

 

Inspiratie
De inspiratie voor het project ontstond dertien jaar geleden, toen oprichter Helwig Cornelissen zelf bij een WSW (Wet Sociale Werkvoorziening)-bedrijf werkte. ‘Dat werk was meer een dagbesteding dan een reïntegratietraject. Het ging er te weinig om de werknemers echt terug te krijgen op de arbeidsmarkt, en de procedures waren te ambtelijk.’

 

‘Sociale toko’
Als ondernemer pakt hij het nu anders aan en komt zelf met een oplossing. Met een vernieuwende kijk op de arbeidsmarkt, die zowel maatschappelijk als bedrijfskundig toegevoegde waarde biedt, gaat Cornelissen van start. Deze filosofie maakt hem een ‘inclusieve werkgever’. Zelf praat hij liever over zijn ‘sociale toko’. Want ook al is het bedrijf commercieel, de keuzes voor het personeel blijven sociaal. Het gaat er om structurele werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Dit initiatief sluit goed aan bij de doelstellingen van het Brabants arbeidsmarktbeleid en het Brabants Arbeidsmarktakkoord van Pact Brabant. De financiering is een samenwerking tussen Rabobank, particuliere investeerders en de provincie Noord-Brabant. Via een revolverend fonds ondersteunt de provincie deze startup.