1. januari innovatie

Een leven lang leren!

Paul Rüpp van Avans Hogeschool:

In een amper te stuiten stortvloed van woorden geeft de ras Brabander Paul Rüpp zijn visie op de ontwikkeling van zijn geliefde provincie Noord-Brabant. Hij put daarbij uit een enorme schat aan werk- en levenservaring. Hij was docent Nederlands, wethouder, ondernemer, lid van de provinciale staten van Noord-Brabant en gedeputeerde van de provincie. Sinds 2009 is Paul Rüpp voorzitter van het college van bestuur van Avans Hogeschool.

Paul Rüpp(55) kijkt echter verder dan enkel zijn eigen ontwikkeling. Hij wil vooral ook mensen verder brengen, organisaties vooruit laten gaan, ze in een bepaalde richting voeren, een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de maatschappij. “Opleiden is meer dan een vak leren of kennis vergaren. Het gaat ook om de eigen bewustwording, je eigen talenten ontdekken én zorgen voor een stuk maatschappelijk bewustzijn. Denk dan aan kennis van de samenleving, affiniteit met politiek, het burgerschap. Wij moeten af van pure theoretische vorming. En meer oog hebben voor kwalitatieve ontwikkeling. Wij leggen bij Avans dan ook een stevige bodem, waar ieder persoon zelfstandig op voort kan bouwen”.

Fine fleur
Het begrip ‘opleiden’ speelt voor Paul Rüpp bij alles wat hij tot nu toe heeft ondernomen. Hij heeft overal geprobeerd een kwaliteitsslag te maken. Als docent Nederlands was hij breder bezig dan enkel met spelling en grammatica: “Vooral gesprekken voeren over de taal, over de literatuur, om de jonge mensen meer te vormen, om ze echt wereldwijs te maken.”

Ook op het politieke vlak nam Paul Rüpp de mensen mee. Hij kon het geduld opbrengen steeds maar weer zijn politieke ideeën uit te leggen en de dossiers nader toe te lichten.

Bij zijn huidige werkgever Avans voelt hij zich als een vis in het water. Hij snapt docenten. En door zelf met enige regelmaat les te geven, staat hij dicht bij de studenten. Hij geniet dagelijks: “Hier zit de fine fleur van de jeugd. Ze zijn betrokken en willen graag leren.”

Brabander
Door zijn ruime ervaring in onderwijskundig en bestuurlijk Brabant weet Paul Rüpp als geen ander wat het provinciale bedrijfsleven nodig heeft. Vanuit zijn functie als onderwijsbestuurder streeft hij vooral naar een constante dialoog met het bedrijfsleven. En als derde partner is de overheid cruciaal. “Voor een optimale ambtelijke dienstverlening, investeringen in kennisontwikkeling en het op orde krijgen en houden van de fysieke én kennisinfrastructuur”.

Paul Rüpp ziet enorme kansen voor de vier provinciale regio’s (west, midden, noordoost en zuidoost) met ieder hun eigen specialisme. Hij zit namens Avans met vertegenwoordigers van alle vier districten aan tafel. “Ieder moet inzetten op de eigen sterke punten. En onze onderwijsinstelling sluit daar met haar opleidingen en onderzoeksportefeuille op aan.”

Tegelijk klinkt ook een waarschuwing door: “Wij moeten ervan af om alles langs de economische meetlat te leggen. We moeten de tijd nemen te ontwikkelen, te ontplooien. Met als doel modern geschoolde, ondernemende, kritische, onderzoekende en maatschappelijk verantwoorde beroepsprofessionals af te leveren”

Kwaliteit
Zijn gevleugelde gezegde ‘een leven lang leren’ legt Paul Rüpp ook zichzelf op. Hij wil nog meer leren, nog verder gaan. De doctorandus in de Nederlandse taal wil graag promoveren. Zijn onderwerp is tweeledig: staatkundig historisch en eigentijdse bestuurskunde. Paul Rüpp vindt dat de kwaliteit van het openbaar bestuur alsmaar vermindert. Omdat ook daar alles langs de economische meetlat gelegd wordt. Zijn standpunt is duidelijk: “De politiek is niet meer op de samenleving georiënteerd. En is daarom toe aan een kwaliteitsverbetering. Onderzoek alles, maar behoud wel het goede!“


Paul Rüpp
Voorzitter college van bestuur 
Avans Hogeschool
studentinfo@avans.nl
www.avans.nl      

 

<< Terug