1. januari innovatie

Elies Lemkes van ZLTO:

Verbinden levert energie

Wil je Elies Lemkes (55) uit Nuenen, algemeen directeur van ZLTO, in een paar woorden neerzetten, dan kun je niet heen om de passie die ze uitstraalt, het plezier dat ze heeft in haar werk en de focus op prestatie met en door te verbinden. “Verbinden houdt je scherp. Verbinden levert nieuwe energie op, op de snijvlakken van innovaties. Verbinden is je openstellen voor de ander, oog hebben voor het belang van de ander. Dat kan alleen als je passie voelt voor je werk en dat met plezier doet, om zo samen te presteren.”

Anderhalf jaar geleden maakte Elies Lemkes voor velen onverwacht de overstap van de hightech omgeving van Brainport Development in Eindhoven naar de ondernemersorganisatie van boeren en tuinders in Den Bosch (ZLTO). “Ik kreeg daar toen veel vragen over, maar voor mij werd snel duidelijk dat de land- en tuinbouw een ondergewaardeerde sector is, waar we veel te weinig van afweten. Er gebeurt zoveel aan innovatie, samenwerking en ondernemerschap. Dat gaan we de komende jaren zeker meer naar buiten brengen.”

Agri en food
Jaren zette zij haar energie in om overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in Zuidoost-Brabant bij elkaar te brengen. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Eindhoven heeft zich in de voorbije tien jaren ontwikkeld tot de slimste regio van de wereld. “Brainport heeft als hightech- en maakregio een unieke positie veroverd!” Gaat Lemkes dat nu ook doen voor de agri- en foodsector in Brabant? Ze roemt daar immers de kennis en het ondernemerschap in die sectoren. In Noordoost-Brabant bijvoorbeeld hebben bedrijven, kennisinstellingen en overheden nu een keuze gemaakt met de focus op agri en food. “Dat is een logische keuze als je kijkt naar de unieke keten die in de regio is gevestigd: van zaadveredelaar, de productie van boeren en tuinders tot verwerking en verkoop van voedsel en het verwerken van reststromen. Aan deze samenwerkingsverbanden dragen wij als ZLTO graag ons steentje bij.” 

Winnaars
Lemkes wordt geroemd om haar verbindende kwaliteiten en persoonlijkheid. Als basis voor alles noemt ze ‘het willen’. Bij het tot stand brengen van nieuwe verbindingen is het immers van belang dat je je openstelt voor elkaar. “Natuurlijk moet je je eigen belang als bedrijf/organisatie koesteren en scherp in de gaten houden, maar het uitgangspunt bij het aangaan van verbindingen is het belang van de andere partij. En dat moet je willen zien.” Elies Lemkes koppelt dat aan respect tonen, je inleven en verdiepen in wat het interessante is van en voor de ander. “Dat is de basis van samenwerken en de gemeenschappelijke uitdaging. Dat was zo in Brainport, dat is nu zo in en vanuit ZLTO. Dat levert louter winnaars op.”

Brainport
Haar ‘Brainport-tijd’ noemt ze uniek. Het concept en de organisatie, die in wezen zijn oorsprong vonden in een periode waarin de regio in zwaar weer verkeerde (faillissement van DAF, ontslagen bij Philips), kenden een snelle ontwikkeling. De successen zijn volgens haar terug te voeren tot de samenwerking op menselijke maat met een mondiale impact.  

Een meerjarige strategie, draagvlak, grensoverschrijdend denken en werken, faciliterende overheid, resultaatgericht en bedrijven kennisinstellingen in de lead noemt Lemkes ‘de geheimen van Brainport‘. Maar er was meer. Lemkes: “Onbaatzuchtig leiderschap, openstellen voor verschillende werelden, vertrouwen hebben én houden in elkaar, creativiteit, ondernemerschap, doorzettingsvermogen en héél belangrijk: de gunfactor. Dat zijn de ‘menselijke’ kanten van de succesformule.”

Verenigen
ZLTO verenigt ondernemerschap, innovatie én het coöperatieve karakter. “Nederland is de tweede exporteur van land- en tuinbouwproducten. Om die positie te houden is innovatie (technologisch, economisch en sociaal) noodzakelijk. Bij ZLTO heet dat ‘future farming’. Dat is zowel 'smartfarming' (hightech, chemie, logistiek en design) als 'social farming' (zorg, natuurbeheer en groene energie). Duurzaamheid is de leidraad voor alle ontwikkelingen. ZLTO staat aan de basis van deze ontwikkelingen. Daar hoort bij het leggen van nieuwe verbindingen, met maatschappij en andere sectoren.”

Elies Lemkes
Algemeen directeur ZLTO
info@zlto.nl
www.zlto.nl 

 

 

<< Terug