1. januari innovatie

Ronald Voets van PinkRoccade Local Government:

Vormgeven van de gemeentelijke dienstverlening van de toekomst

De nieuwe Directeur Development bij PinkRoccade Local Government, onderdeel van Total Specific Solutions, de heer Ronald Voets, doet een boekje open over de ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke dienstverlening aan de burger van de toekomst.

Ronald Voets (45), sinds ruim een jaar deel uitmakend van de directie van PinkRoccade Local Government, wijst met nadruk op het belang van de digitale dienstverlening bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Met de komst van de modernisering Gemeentelijk Basis Administratie (mGBA) en de landelijke Basis Registratie Personen (BRP) gaan de gemeenten de komende drie jaar een belangrijke verandering tegemoet. Deze verandering heeft zowel gevolgen voor de afdeling Burgerzaken, de ketenpartners als voor de burgers.

Ambities
PinkRoccade Local Government levert al ruim dertig jaar bedrijfssoftware en diensten aan lokale overheden. De ambities reiken nu duidelijk verder, we geven de gemeentelijke dienstverlening van de toekomst vorm. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van iBurgerzaken is dat zowel ambtenaren als burgers de innovaties en veranderingen ervaren als een verrijking van werkomgeving en dienstverlening.

Digitale dienstverlening
PinkRoccade sluit met iBurgerzaken aan bij de nieuwe eisen van de klanten, de inwoners van de gemeenten. Ronald Voets klinkt energiek en ambitieus: “De inzet van nieuwe technieken maakt het mogelijk om een deel van de activiteiten in het proces van de ambtenaar naar de burger of naar de ketenpartners te verschuiven.”

De huidige dienstverlening van de gemeente voor de burger richt zich nog voornamelijk op de afhandeling via de balie. Er is voor een aantal producten wel digitale aangifte mogelijk, maar het aanbod is beperkt en niet altijd bekend bij de burger. De invoering van het BRP-stelsel betekent voor de burger dat hij slechts eenmaal zijn gegevens hoeft in te geven en 7x24 uur, waar dan ook, gebruik kan maken van de overheidsdiensten.

Participatie en betere dienstverlening krijgen eindelijk vorm. Geen wachtrijen meer, niet verplicht naar de gemeente, één aanspreekpunt binnen de gemeente met alle informatie over jouw aanvraag en snelle digitale terugkoppeling van de afhandelingsstatus. De burger kan zijn aanvragen zelfs ’s avonds, tijdens feestdagen en vanaf zijn vakantieadres afhandelen.

“Belangrijk is dat je als burger het proces opstart op het moment dat jij dat zelf wilt”, verklaart Ronald Voets. “Met een paar muisklikken start iedere burger straks bijvoorbeeld zijn verhuizing, huwelijk of geboorteaangifte. Uiteraard zonder rekening te houden met de openingstijden van het gemeentehuis.”

Cloud
De techniek wordt steeds complexer, beveiliging steeds belangrijker. De schaalgrootte neemt toe. Dat vraagt om meer én nieuwe expertise. ICT-expertise is immers niet de core business van gemeentelijke organisaties. Cloud computing biedt hierin uitkomst. Ronald Voets klinkt helder: “Nu instappen in de cloud biedt de mogelijkheid om delen van het operationele beheer, inclusief de beveiliging en bewaking, uit te besteden en de aandacht te verleggen. De kosten van hardware maken hierdoor niet langer een aanzienlijk onderdeel uit van het gemeentelijk ICT-budget.”

De burger is de goedkoopste ambtenaar
Voor de burger zitten er ook financiële voordelen aan deze moderne vorm van dienstverlening. Nog los van de tijdwinst voor burgers, gaan veel gemeenten de digitale diensten promoten en goedkoper maken dan de dienstverlening aan de balie. En het kan ook goedkoper. Doordat de burger immers veel informatie zelf verstrekt en deels zelf voor de afhandeling zorgt, zijn de kosten van afhandeling lager. Dat vertaalt zich naar lagere kosten of minder bezuinigingen voor de gemeente, hetgeen uiteindelijk, direct of indirect, ten goede komt aan de burger.

Pilot
Volgens Ronald Voets is PinkRoccade Local Government met dit nieuwe project met iets zeer speciaals bezig. De apps voor de Burgerlijke Stand worden eind dit jaar door PinkRoccade Local Government opgeleverd. Er straalt duidelijk een optimisme van het gezicht van Ronald Voets: “De burger wordt er blijer van, maar ook de ambtenaar. Bovendien worden de kosten voor de burger niet hoger”.


Ronald Voets
Directeur Development bij PinkRoccade Local Government
info.prlg@pinkroccade.nl
www.pinkroccadelocalgovernment.nl  
   

 

<< Terug