1. januari innovatie

Cover-8

8. December: Schouder aan Schouder

Kranten staan er weer vol van. Radio en televisie verkondigen niet anders: de Nederlandse economie en politiek maken zich volop op voor ‘de nieuwe crisis’. Het heeft er alle schijn van dat wij elkaar opnieuw het hoofd gek aan het maken zijn en dat wij elkaar wederom angst willen inboezemen. Geen wonder dat noch de ondernemer, noch de consument zich geroepen voelt om investeringen te doen en de volledige zakelijke markt afwachtend de vinger op de knip houdt. Deze editie staat in het teken van het thema ‘schouder aan schouder’. Samen bieden wij het huidige klimaat het hoofd, samen maken wij de dienst uit!

Cover-7

7. September: Arbeidsvitamine

Hoe meer een ondernemer of werknemer erin slaagt om op een enthousiaste vooruitstrevende wijze te denken, hoe meer hij op een zodanige manier zal handelen en hoe positiever de bereikte resultaten zullen zijn. Wat men denkt straalt men uit en wat men uitstraalt trekt men uit. Maar hoe bereiken we dan een positieve mindset die leidt tot succes en uiteindelijk tot meer fun op professioneel vlak? Deze editie van Brabant Breed zal het u vertellen.

Cover-6

6. Juni: The sky is the limit

‘The sky is the limit’. Een kreet die met enige regelmaat door ondernemers geuit wordt. Natuurlijk valt een goede portie enthousiasme bijzonder toe te juichen. Ook in Brabant zijn voldoende voorbeelden van positief grensverleggende bedrijven en instellingen terug te vinden. Waar komt deze positieve instelling vandaan? Wat het ook moge zijn, belangrijk is dat een dergelijke ondernemersgeest gekoesterd en aangemoedigd wordt. Pas dan wordt werkelijk niets onbereikbaar en kan men niet meer om Brabant heen.

magazine_maart_2011

5. Maart: Brabants Trots

Het is een bekend gegeven dat onze Brabantse provincie beschikt over een uitstekend ondernemersklimaat. Sterker nog, Brabant is inmiddels een van de meest productieve regio’s van Nederland geworden. We kunnen dan ook terecht trots zijn op Brabant en haar ondernemers. ‘Brabants trots’ is om die reden het thema dat in deze editie van Brabant Breed centraal staat.